G-News

ทางหนังสือพิมพ์โยมิอุริและ ม.วาเซดะ ได้จัดการสำรวจความนิยมของพรรค L.D.P. และ พรรคมินชุ ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการเป็นรัฐบาล ซึ่งได้ทำการสำรวจแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. ผู้ที่ตอบว่าพรรค L.D.P. หรือพรรครัฐบาลในปัจจุบันนั้นมีความสามารถในการบริหารประเทศมี 54% ซึ่งน้อยกว่าการทำการสำรวจในเดือน ต.ค. เมื่อปีที่แ้ล้วที่มีถึง 67% และเดือน ธ.ค. ก็ลดลงเหลือ 61% และก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

และในส่วนของพรรคมินชุ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้น ในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว มีผู้คนเห็นว่ามีความสามาถในการบริหาร 46% และต่อมาในเดือน ธ.ค. ก็สูงขึ้นเป็น 50% และจนถึงตอนนี้ก็มีจำนวน 51% และนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนในสังคมญี่ปุ่นเกี่ยวกับพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โยมิอุริ

9 กุมภาพันธ์ 2552

 

เมื่อไม่กี่วันก่อน มีการแถลงผลการสำรวจในญี่ปุ่นถึงเรื่อง “การนอกใจ” ของผู้ชายชาวญี่ปุ่น ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ผู้หญิงกลัวและหวังไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิต !
       
       ผลการสำรวจนี้ก็คือ จำนวนผู้ชายญี่ปุ่นที่เคยคิดอยากนอกใจแฟนและคนที่คบหาดูใจกันอยู่นั้น มีมากถึง 59 เปอร์เซ็นต์ !
       
       มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ชายญี่ปุ่น เคยคิดอยากนอกใจ !
       
       ยิ่งไปกว่านั้น 44% ของผู้ชายญี่ปุ่นที่เคยคิดอยากนอกใจ เคยนอกใจจริงๆ มาแล้ว !
       
       38% คิดอยากนอกใจ แต่ไม่มีโอกาส
       18% คิดอยากนอกใจ แต่ไม่กล้า

 

ที่มา :  www.j-doramanga.com