ทางหนังสือพิมพ์โยมิอุริและ ม.วาเซดะ ได้จัดการสำรวจความนิยมของพรรค L.D.P. และ พรรคมินชุ ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน เกี่ยวกับเรื่องของความสามารถในการเป็นรัฐบาล ซึ่งได้ทำการสำรวจแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. ผู้ที่ตอบว่าพรรค L.D.P. หรือพรรครัฐบาลในปัจจุบันนั้นมีความสามารถในการบริหารประเทศมี 54% ซึ่งน้อยกว่าการทำการสำรวจในเดือน ต.ค. เมื่อปีที่แ้ล้วที่มีถึง 67% และเดือน ธ.ค. ก็ลดลงเหลือ 61% และก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

และในส่วนของพรรคมินชุ ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้น ในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว มีผู้คนเห็นว่ามีความสามาถในการบริหาร 46% และต่อมาในเดือน ธ.ค. ก็สูงขึ้นเป็น 50% และจนถึงตอนนี้ก็มีจำนวน 51% และนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนในสังคมญี่ปุ่นเกี่ยวกับพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โยมิอุริ

9 กุมภาพันธ์ 2552

 

Comment

Comment:

Tweet