Oricon: favorite TV host

posted on 06 Feb 2009 14:00 by jchannel in E-News

ผลการสำรวจของเวบไซต์ Oricon ก็ออกมาให้ลุ้นกันอีกแล้ว และในครั้งนี้กับหัวข้อ “พิธีกรรายการทีวีที่ชื่นชอบ” และผู้ที่ได้อันดับ 1 ก็คือ Shinsuke Shimada ซึ่งปัจจุบันก็เป็นพิธีกรของรายการ "Quiz! Hexagon II." อยู่ด้วย

1.     Shinsuke Shimada
2.     Tamori
3.     Masahiro Nakai
4.     Sanma Akashiya
5.     Minomonta
6.     Hitoshi Kusano
7.     Koji Imada
8.    
Downtown
9.     Shinya Ueda
10.  Kazuo Tokumitsu

   ที่มา : www.tokyograph.com

Comment

Comment:

Tweet